Eb – en vloed piste

Ook de paardensport laten we niet aan ons voorbij gaan.

Omdat we nauw verbonden zijn met de paardensport en het milieu hebben we beiden aspecten samengebracht in één pistebodem. Namelijk de Eb en vloed bodem.
De Eb – en vloed bodem heeft een minimaal verbruik van water in de zomer maanden. Ons waterniveau wordt constant gehouden. Dit heeft een tal van voordelen : Bij hevige regen wordt het overbodige water afgevoerd naar buffertanks als deze vol zijn wordt het doorgevoerd naar een infiltratie put. Zo kan het overtollige water terug de bodem indringen. Bij droogte gebruiken we ons regenwater om ons waterniveau op peil te houden. Omdat we werken met ondergrondse regeling van onze water toevoeging en een epdm folie gaat er veel minder water verloren bij het op structuur houden van onze bodem. Bij een gewone piste moet men dagelijks een 10000 L sproeien om de piste nat te houden. terwijl het waterverbruik van een eb en vloed bodem in de zelfde periode maar een 4000 l per week bedraagt. Bij overvloedige regenbuien wordt het water zo snel mogelijk afgevoerd bij een gewone piste.  bij de eb en vloed bodem wordt het water gebufferd en het overtollige water geïnfiltreerd in de bodem. Ook is deze veel sneller weer berijdbaar na stortbuien.

eb- en vloed pisteS

Naast deze diensten behoren ook het aanleggen van professionele eb- en vloedpistes (paardenpistes) en grondwerken tot onze kernactiviteiten. Dankzij moderne technieken zoals nivelleren en drainage zorgt Wachters bvba voor de aanleg van pistes van A tot Z voor optimaal comfort voor paard en ruiter.

Wat is een eb en vloed piste?

Een eb en vloed bodem is een manegebodem die via drainagebuizen water kan afvoeren, maar ook kan aanvoeren.

Het principe van deze manegebodem is een regelbaar waterniveau in de bodem. Deze techniek geeft de bodem een natuurlijke stabiliteit welke vergelijkbaar is met de waterlijn van het strand.

De voordelen van een eb en vloed bodem, in vergelijking met ‘traditionele bodems’:

 • Altijd en overal dezelfde stabiliteit.
 • Nooit meer beregenen, dus geen extra werk!
 • Eenvoudig en minimaal onderhoud.
 • Ook bij ijzerhoudend grondwater toepasbaar.
 • Geschikt voor zowel binnen als buitenbodems.
 • Instelbare stabiliteit van de manegebodem.
 • Wanneer er zoiets bestaat als de perfecte manegebodem, dan voldoet de eb en vloed bodem volgens ons aan dit beeld.

Of een bodem in de praktijk de meeste ideale is voor de betreffende ruiter heeft te maken met zaken als:

 • Hoe intensief is het gebruik en dus het onderhoud van de manegebodem;
 • De tijd die men wil vrij maken voor het onderhoud van de manegebodem;
 • Welke discipline(s) wordt er beoefend;
 • De wijze van beregening.

Voor fotos klik op de realisaties